Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

ARASTA TUR TURİZM TİCARET LTD ŞTİ AYDINLATMA METNİ

1-Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu" ya da "Kanun") ile Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirlmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca,kişisel verileriniz;veri sorumlusu olarak,
İsmet Kaptan Mahallesi 1370 sokak No:42 Yalay İş Merkezi Kat :1 D:105 Alsancak İzmir adresine mukim 0072093129600001
MERSIS numaralı Arasta tur Turizm Ticaret Ltd Şti ("Şirket ya da "otelthermal.com") tarafınca aşağıda açıklanan 
kapsamlar dahilinde işlenebilecektir.

2-Toplanan Kişisel Verileriniz
-Otelthermal'e üye olmanız,Otelthermal ile iletişime geçmeniz ya da Otelthermal'i ziyaret etmeniz durumunda;

Meşru menfaat işletme şartı doğrultusunda Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kapsamında Ses Kayıtları ve Kamera Kayıtları 
bilgileriniz,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz kapsamında Müşteri Kullanıcı id,IP Adresi,Ziyaret Edilen Sayfa ve Erişim Zamanı 
bilgileriniz,

Müşteri İşlem Bilgileriniz kapsamında Fatura Ünvanı,Fatura Adresi ve Vergi Numaranız olan kişisel verileriniz,

Kimlik Bilgileri kapsamında İsim,Soyisim,Kullanıxı Adı,T.C Kimlik Numarası,Uyruk,Cinseyitiniz ve Doğum Tarihi

İletişim Bilgileri kapsamında Adres,Telefon ve E-postanız otomatik veya otomatik olmayan yömtemler ile Şirketimiz 
ve Şirketimiz adına şubelerimiz,alt bayilerimiz,çağrı merkezimiz,partner ve tedarikçi firmalar tarafından veya
İnternet sitesi,sosyal medya mecraları,mobil uygulamalar,Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik
sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve buna benzer vasıtalarla,sözlü,yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Otelthermal'den bir hizmet almanız durumunda;

Meşru menfaat,sözleşmenin ifâsı,kanunlarda açıkça öngözrülmesi ve yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi şartları
doğrultusunda Kimlik bilgisi dahilinde İsim,Soyisim ve T.C. kimlik numaranız

Sözleşmenin ifâsı,kanunlarda açıkça öngörülmesi ve yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi şartları doğrultusunda İletişim 
Bilgisi dahilinde Adres,Telefon ve E-Postanız

Sözleşmenin ifâsı, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi şartları doğrultusunda Müşteri İşlem
Bilgileriniz dahilinde  Müştreri ile beraber hizmet alacak Çocuk Sayısı,Fatura Adresiniz,Vergi Numaranız,Vergi Daireniz,Alınan
Hizmete Ait Bilgileriniz,Ödeme Şekliniz,Banka Heap Numaranız ve Kart Bilgileriniz,

Meşru menfaat sözleşmenin ifâsı şartları doğrultusunda İşlem güvenliği bilgileriniz kapsamında Müşteri Tipi,Müşteri id,İlişkili
Çağrı ve Taleplerin id'leri,rezervasyon id,Müşteri Kullanıcı id,IP adresi,Erişim Zamanı ve Kullanıcı Adı,

Pazarlama faaliyetleri dahilinde açık rıza şartı doğrultusunda isim ve soyisim olan Kimlik Bilgileriniz,telefon numaranız ve
e-posta adresiniz olan İletişim Bilgileriniz,Ziyaret edilen sayfa,Talepte Bulunduğunuz veya İlgilendiğiniz Ürün ve
Yorum Bilgileriniz,

Açık rıza şartı doğrultusunda satın aldığınız hizmeti iptal etmek için gönderdiğiniz Sağlık Raporlarınız ve Ölüm Belgeleriniz,

Açık rıza şartı doğrultusunda iş faaliyetlerinin ve hizmet satış süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla HES kodu numaranız ve
içerisinde yer alan Riskli/Risksiz Bilgileriniz,
Önceden Covid geçirip geçirmediğiniz (varsa) PCR Bilginiz (son 48 saat),(varsa) Aşı Bilginiz,

Meşru menfaat şartı doğrultusunda otelthermal'i aramanız yada ziyaret etmeniz durumunda Ses Kayıtları ve Kamera Kayıtları Bilgileriniz
olan kişisel verileriniz,

otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz,alt bayilerimiz,Çağrı Merkezimiz,partner veya
tedarikçi firmalar tarafından veya Internet sitesi,sosyal medya mecraları,mobil uygulamalar,Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız 
ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzervi araçlarla,sözlü,yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

-Ticari elektronik ileti onaylarına açık rıza vermeniz halinde;

Hukuki sorumluluk şartı doğrultusunda onayın kabul edildiğine dair açık beyanınız,adınız,soyadınız,e-posta adresiniz ve/veya telefon
numaranız otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz,alt bayilerimiz,çağrı merkezimiz,
partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya Internet Sitesi,sosyal medya mecraları,mobil uygulamalar,Şirketimize ve şubelerimize
yaptığınız ziyaretlerde sözlü,yazılı veya elektronik toplanabilir.

-Otelthermal'e Vize başvurusu yapmanız durumunda;
Meşru menfaat şartı doğtultusunda;kimlik Bilgisi dahilinde isim ve soyisim,İletişim Bilgisi Dahilinde Telefon ve E-Posta,Müşteri İşlem
Bilgisi Dahilinde kredi kartı numarası ve/veya İşlem güvenliği Bilgisi dahilinde Müşteri Kullanıcı ID ve IP Adresi bilgileriniz otomatik
ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.-Kişisel Verilerin Kotunması Kanunu kapsamında Otelthermal'e başvurmanız durumunda;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi şartı doğrultusunda Kimlik ve İletişim Bilgileriniz otomatik olmayan yöntemler ile toplanır.


3-Kişisel Verilerin Hangi Amaç ile İşleneceği

Toplamam kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin yasal ve ticari güvenliğinin temini,Şirketimiz 
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,müşteri
ilişkileri süreçlerinin gerçekleştirilmesi,talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,otel rezervasyonları ve uçak bileti gibi satın alınan 
hizmetlerin verilebilmesi,faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,yurt içi turlar kapsamında gerekli hizmetlerin eksiksiz verilebilmesi
vize başvurusu yapılacak ülkeler kapsamına vize başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi,Şirketimizin ticari ilişkilerinin sağlanması ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ile uygulaması amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

4-Açık Rıza Kapsamınsa Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
-Pazarlama Faaliyeti Kapsamında
Doğrudan olmayan veya doğrudan pazarlama,kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,kişiye özel segmentasyon,hedefleme,analiz
faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Otelthermal tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni,kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi
ve tanıtımı için gerekli olan faaliyetlerin planlaması ve uygulaması amacı ile Kanun'da belirtili "Açık Rıza" veri işleme şartı ve amacı dahilinde işlenecektir.

-Seyahat ve Konaklama Hizmeti Kapsamında

Seyahat hizmeti kapsamında rezervasyon hakkkında değişiklik ve iptal süreçlerinin yürütülmesi amacı ile alınan sağlık verileri ve ölüm belgeleri,yurtdışı turlar
veya oteller kapsamında satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin yürütülmesi ve gerekli hizmetlerin verilebilmesi amaçları ile Kanun'da belirtilen "Açık rıza"
veri işleme şartı ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Seyahat ve/veya konaklama hizmeti kapsamında hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla alınan HES kodu numarası ve içerisinde yer alan Riskli/Risksiz Bilgisi,
Önceden covid geçirip geçirmediği bilgisi,(varsa) PCR  bilgisi (son 48 saat),(varsa) Aşı Bilgisi Kanun'da belirtilen "Açık Rıza" veri işleme şartı ve amaçları 
doğrultusunda işlenecektir.

-Bilgi Talebi Kapsamında
www.otelthermal.com veya www.otelrzv.com sitesinde gezinirken ilgilenilen ürün/hizmetler hakkında "Benimle iletişime geçilsin butonunu tıklayarak,onay verdiğiniz ürün
veya hizmet ile ilgili gelişmelerden haberdâr olabilmeniz ve otelthermal pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile Kimlik ve İletişim Bilgileriniz Kanun'da
belirtilen "Açık Rıza" veri işleme şartı ve amaçları dahilinde işlenecektir.

5-Reklam Amaçlı Veri İşleme

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak önceden onay alınan kişilere reklam
amaçlı elektronik ileti gönderebilir.Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır.Alınacak onay,firmamızın mal ve hizmetlerini tanıtmak,
pazarlamak,işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temnni gibi içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacı ile alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari 
iletileri kapsamaktadır.Bu onay içerisinde,alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesibi kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı,ismi ve soyisim ile elektronik iletişim 
adresi bulunur.

6-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz ,alt bayilerimiz, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğpi Kanunu ve bu kanuna dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği 
hükümlerinde belirtilen setahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon
kayıtları gerçekleştirilmektedir.Dolayısıyla,tarafınıza ait kişisel verileriniz,hizmetlerin yürütülmesi amacı ile Şirketimizin yurt içinde bulunan iş ortaklarına,tedarikçilerine,
hissedarlarına ,ilgili ülke konsolosluklaqrına,üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları,havayolu şirketleri,kara ve deniz dahil ulaştırma servisi sunan firmalar,
araç kiralama şirketleri,sigorta şirketleri,vixe takip şirketleri,transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizxmet ile ilgili kişi,kurum ve kuruluşlar)ile 
paylaşmaktadır.Ayrıca Firmamız talep ve şikayet bilgilerinizi siz değerli misafirlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile işlemin gerektirdiği sınırlı iş ortakları ile 
paylaşabilmektedir.

Dolayısıyla Şirketimiz,kişisel verilerinizi,kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi,kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuki mevzuat kapsamında veri işlenmesine izim verilenler
ve Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Şirketimiz ile şube ve alt bayilerimiz
ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu'nda belirtilem şekilde işleyebilecektir.

7-Açık Rıza Kapsamında Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılacağı
-Hizmetin ifâsı kapsamında

Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim bilgileri kişisel verileriniz,satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin yürütülebilmesi ve hizmetlerin yürütülebilmesi amacı ile Şirketimizin
yurt dışında bulunan iş ortakları ile-tedarikçileri ile,üçüncü kişi tedarikçi firmalar ve konaklama firmaları ile,havayolu şirketleri ile,kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan
firmalar ile transfer elemanları ve araç kiralama şirketleri ile paylaşmaktadır.

Rezervasyon iptal ve değişiklik işlemlerinin gerçekleşebilmesi amacı ile Sağlık Bilgileri ve Ölüm Raparlarının,hizmet dahilinde bulunan yurtiçi ve yurtdışı şirketler ile paylaşmaktadır.

seyahat ve/veya konaklama hizmeti kapsamında hizmet satış süreçlerinin,yürütülmesi amacıyla HES kodu numarası ve Hes Kodu numarası ile bir bütün olan Riskli/Risksiz bilgisi,önceden
Covid geçirip geçirmediği bilgisi,(varsa) PCR Bilgisi (son 48 saat) ve (varsa) Aşı Bilgisi,alınan hizmete ait yurt içi konaklama firmaları ile,havayolu şirketleri ile,ulaştırma 
hizmetleri sunan şirketler ile ve başka tur şirketleri ile paylaşmaktadır.

-Pazarlama Faaliyeti Kapsamında
Otelthermal.com ve otelrzv.com Pazarlama faaliyetleri kapsamında Kimlik Bilgileri ve Alınan Hizmete ait Bilgilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında pazarlama faaliyetleri için sms ve e-posta 
gönderimi yapan firmalar ile pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi kapsamında yeniden hedefleme yapılması amacı ile pazarlama araştırma firmaları ile ve hedefli pazarlama çalışmaları
için facebook ve instagram sosyal medya platformları ile paylaşılmaktadır.

8-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimix tarafından farklı kanalar ile (sözlü,yazılı,elektronik ortam üzerinden e-posta,ilgili Internet Siteleri,Internet üzerinde yapılan yüz yüze görüşmeler vb araçlar
ile Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve çağrı merkezi aracılığı ile) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetleri
yürütmek amacı ile toplanmaktadır.Bu hukuki sebeple toplanan kişsel verileriniz KVK Kanunu'nun 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin
(3),(4),(5),(6) ve (7) maddelerinde belirlenen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarım sağlanabilmektedir.

9-Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunun'nun 11.Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişikni taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde,Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi
en kısa sürede ve en geç 45 gün içerisinde ücretsi olarak sonuçlandıracaktır.Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde,Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki 
ücret tahsil edilecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi sureti ile kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkamsına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.
-Şirket ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak Savcılığa başvurulması halinde,Savcılık ile paylaşılabilmektedir.


Yukarıda tüm bu belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hkkında Tebliğ'de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi Internet sitemizde yayımlanan 
Başvuru Formu'nu doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak İsmet Kaptan Mahallesi,Yalay iş merkezi kat:1 d:105 Alsancak İzmir  adresine konuya ilişkin ek bilgi  ve belgeler ile bizzat elden iletilebilir,
noter kanalı ile gönderebilir veya ilgili başvuru talebinizi arastatur@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak veya info@arastatur.com e-mail adresine,şirket sisteminde
kayıtlı elektronik posta adresimiz üzerinden iletebilirsiniz.

Arastatur olarak başvuru talebiniz ile ilgili olarak taleplerin  ifâsı kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirtilen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme 
hakkını saklı tutar.